Třída Ježků se nachází v budově MŠ Spěšného na adrese Spěšného 288, 252 63 Roztoky.

Třída Ježků má celkovou kapacitu 17 dětí a jsou zde umístěny děti ve věku od 4-7 let, jedná se o smíšené oddělení. O děti se starají paní učitelky Marie Hedlová a Jarmila Konečná.

O úklid této třídy se stará paní školnice Šárka Malá.

Školní budova má 2 třídy – třídu Ježků a třídu Motýlků. Jednotlivá oddělení mají potřebná vybavení, která plně slouží k bezpečnému pobytu dětí (třída, herna, umývárna, WC), metodické kabinety, 2 společné šatny a kuchyňku na vydávání jídla.

V budově je dále v prvním patře umístěna ředitelna, keramická dílna a sociální zázemí personálu MŠ. Školní zahrada u MŠ Spěšného je vybavena víceúčelovými hracími prvky, které slouží k rozvoji fyzické zdatnosti, sportovních dovedností a relaxaci. Jsou zde umístěna dvě pískoviště, trampolíny a bazén, kolotoč, houpadla na pružinách, houpačky a horolezecká stěna. Dále jsou zde lavičky, dřevěný altán, který slouží dětem a pí učitelkám buď jako ochrana před sluníčkem či místo odpočinku, nebo jako útočiště při venkovních řízených činnostech.

Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu MŠ „Krok za krokem celým rokem“, který byl zpracován tak, aby vycházel z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, a aby splňoval hlavní požadavky, podmínky a pravidla institucionálního vzdělávání dětí předškolního věku.


Organizace dne ve třídě Ježků :

Třída je otevřena od 7:00 do 17:00. Rodičům je umožněno přivádět děti do 8:00. Třída Ježečků je třída s celodenním provozem.

  • 7:00  – 9:45 hod. – činnosti s učitelkou – hry dle volby dětí, rozcvička, dopolední svačina, pohybové aktivity, výchovně vzdělávací činnosti
  • 9:45 – 11:45 hod. – pobyt venku – vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě
  • 11:45 – 12:15 hod. – oběd
  • 12:15 – 13:00 hod. – příprava ke spánku
  • 13:00 – 14:30 hod. – spánek, odpočinek, klidové činnosti
  • 14:30 – 15:00 hod. – probouzení, svačina
  • 15:00 – 17:00 hod. –  hry dle volby dětí, pobyt venku